• The letter of condolence & letters of sympathyThe letter of condolence & letters of sympathy

  Viết thư chia buồn không phải là một việc làm dễ dàng tuy nhiên lại hết sức cần thiết và quan trọng. Thật sự rất khó khăn khi phải đối diện với sự ra đi của người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết hay những người cùng cộng tác với mình, nhiều người thậm chí không thể vượt qua sự đau buồn ấy.Chính vì vậy, khi nhận được tin các bạn nên viết t...

  pdf28 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 1582 | Lượt tải: 0

 • General direction & formal invitationsGeneral direction & formal invitations

  Các bạn đã biết thư được phân ra thành hai dạng cơ bản là thư trang trọng và thư không trang trọng. Nếu như phần thư thân mật, không trang trọng khá phóng khoáng trong cả phần bố cục và nội dung thì thư trang trọng lại yêu cầu các bạn phải viết theo nhữngquy tắc chuẩn đã được đặt ra. Tuy nhiên phần bố cục, cấu trúc của một bức thư mời trang trọ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 1667 | Lượt tải: 0

 • The parts of a letter (Thành phần của một bức thư)The parts of a letter (Thành phần của một bức thư)

  Thư là một phần rất phổ biến và quan trọng trong đời sống giao tiếp của hầu hết tất cả mọi người trong xã hội. Thư có nhiều dạng như thư thân mật, thư thương mại, thư cá nhân,thư giao dịch, . Tuy nhiên cấu trúc của một bức thư cho dù là thư thương mại hay thân mật đều được chia thành sáu hoặc bảy phần cơ bản. Bao gồm: 1. Heading Tiêu đề 2. Ins...

  pdf24 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 1975 | Lượt tải: 0

 • Từ vựng tiếng anh thương mạiTừ vựng tiếng anh thương mại

  1. revenue: thu nhập 2. interest: tiền lãi Sum at 5% interest: Ai hay ra ngân hàng ngoại thương gửi tiền thì sẽ hiểu 3. withdraw: rút tiền ra To withdraw a sum of money: đi ra quỹ tiết kiệm mà quên câu này thì người ta chắc tưởng mình định đến để cướp nhà băng 4. offset: sự bù đáp thiệt hại He put up his prices to offset the increased cost of...

  pdf12 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 1832 | Lượt tải: 3

 • Tiểu luận : ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CREDITS CARDS TO THE CUSTOMERTiểu luận : ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CREDITS CARDS TO THE CUSTOMER

  Creditcards are a risky part of banking. Banks have set this up very well in a way toprofit both them and the customer. There is not a perfect thing in this worldand that includes credit card handling. Most people are often terrified ofusing credit cards, but there is nothing in this world that does not requirerisk taking.Thecredit card has only be...

  doc8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 1537 | Lượt tải: 0

 • Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông - Mạng điện thoại tiếng anh chuyênQuá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông - Mạng điện thoại tiếng anh chuyên

  UNIT 6. DIGITAL TELEPHONE EXCHANGES I. GIỚI THIỆU Bài 6 giới thiệu các đặc điểm của tổng đài số, nguyên tắc chuyển mạch phân chia theo không gian và thời gian 1. Mục đích yêu cầu Sau khi nghiên cứu bài 6, sinh viên cần: 1. Nắm được các đặc điểm của tổng đài điện tử (tổng đài số). 2. Nắm được các ưu điểm tổng đài điện tử so với tổng đài thế ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 1791 | Lượt tải: 0

 • Thuật ngữ Anh - Việt trong C#Thuật ngữ Anh - Việt trong C#

  Thu t Ng Anh -Vi t ậ ữ ệ Absolute [adj] .Tuy t đ i ệ ố Abstract [adj] Tr u t ng ừ ượ Access [v] .Truy xu tấ Access modifier .T khóa thay đ i t m truy xu t ừ ổ ầ ấ Accessibility .Kh năng truy xu t ả ấ Account Tài kho nả ACL [Access Control List] .Danh sách đi u khi n truy xu t ề ể ấ Administrator Ng i qu n tr ườ ả ị Aggregate function .Hàm t p h p ậ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 1738 | Lượt tải: 2

 • Reading secsionReading secsion

  In this TOEIC practice test there are 15 questions. For each question you will see an incomplete sentence. Four words or phrases, marked For each question you will see an incomplete sentence. Four words or phrases, marked When you have finished the practice test, you will be able to review each question and compare your answers with the correct ans...

  pdf31 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 2055 | Lượt tải: 0

 • Cách học Effortless EnglishCách học Effortless English

  Chào mừng các bạn đến với Effortless tiếng Anh. Mỗi chủ đề có ít nhất 4 bài học khác nhau. Tất cả các bài học trong một chủ đề có cùng tên, ví dụ "Secret Love". Những bài học đi với nhau. Mỗi ngày, bạn sẽ lắng nghe tất cả những bài học trong một chủ đề (tất cả các bài học có cùng tên). Bạn sẽ lắng nghe các bài học chỉ có một thiết lập. Bạ...

  doc14 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 2052 | Lượt tải: 0

 • The entrance examinationThe entrance examination

  THE ENTRANCE EXAMINATION Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 1. But for their help, we couldn’t have survived the famine. A. If they didn’t help us, we couldn’t survive the famine. B. If they hadn’t helped us, we couldn’t have survived the f...

  pdf34 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 1732 | Lượt tải: 0