• Biển trong văn học dân gian Kiên GiangBiển trong văn học dân gian Kiên Giang

  Sea plays an important role in the life of Kiengiang's inhabitants. Kiengiang's folklore reflects inhabitants' understanding of sea and ability to adapt and respond to sea since a very long time ago. Sea in Kiengiang's folklore is expressed in the concepts of landmark, terrain; sea-related career and maritime trade; sailing experiences and selec...

  pdf8 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật văn xuôi Sơn NamNét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật văn xuôi Sơn Nam

  Sơn Nam là ngòi bút có nhiều đóng góp cho nền văn xuôi hiện đại. Khảo sát văn xuôi Sơn Nam, chúng ta có thể nói rằng cảm quan văn hóa Nam Bộ là hạt nhân phong cách nghệ thuật Sơn Nam. Đó cũng là hướng nhà văn chọn đề tài, khai thác, phản ánh đời sống hiện thực, xây dựng chủ đề, nội dung tư tưởng tác phẩm, sáng tạo thế giới nhân vật, cấu trú...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Quan niệm văn chương của Phan Thanh GiảnQuan niệm văn chương của Phan Thanh Giản

  Phan Thanh Gian was not only a politician, historian, but also a literary writer who was highly appreciated in the literary forum of Nguyen dynasty. "Luong Khe thi văn thảo" was a set of poetry and literature devoted to his later generation, which was collected and edited by himself and his sons (1866), its preface was composed by Tung Thien Vuo...

  pdf11 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tiểu thuyết quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX – một số vấn đề còn tranh cãiTiểu thuyết quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX – một số vấn đề còn tranh cãi

  Tham luận này nhằm mục đích cung cấp những tư liệu cụ thể để chúng ta có cơ sở suy nghĩ thêm về một số vấn đề của tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, do văn học Nam Bộ nói chung, tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế XX vẫn còn chưa được nghiên cứu đầy đủ, thấu đáo, vì thế vẫn còn không ít những vấn đề cần làm ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Dịch văn học phương tây ở Sài Gòn – Gia Định trong buổi bình minh của văn học quốc ngữDịch văn học phương tây ở Sài Gòn – Gia Định trong buổi bình minh của văn học quốc ngữ

  The period of late nineteenth century to 1932 can be seen as the early stage of the Latin-based national language literature. In such dawn, Saigon - Giadinh had a pioneering role, not only in terms of composition, but also in terms of translation. In the literary forum, it was the burning of the movement of translation and adaptation of Western ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Cái nhìn nghệ thuật độc đáo và kiểu kết cấu “người - ta - người ta” trong thơ chữ Hán Nguyễn DuCái nhìn nghệ thuật độc đáo và kiểu kết cấu “người - ta - người ta” trong thơ chữ Hán Nguyễn Du

  The paper disscuses some unique aspects of Nguyen Du, as presented in his ancient Chinese poems , as important factors in constructing his great and profound humanism. The aspects inclue: the “uniquity”, the aware of being different from others in views of nature, reality and human beings; cultural approach to subjects, creating a type of cultur...

  pdf11 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Về các khái niệm ẩn dụ tri nhận, ẩn dụ từ vựng và ẩn dụ tu từVề các khái niệm ẩn dụ tri nhận, ẩn dụ từ vựng và ẩn dụ tu từ

  Các thao tác và quy luật chuyển nghĩa của từ cũng chính là các thao tác và quy luật của tư duy. Chính vì vậy, mỗi loại quy luật chuyển nghĩa (ẩn dụ hay hoán dụ) sẽ gắn với một loại thao tác hoặc kiểu tư duy tương ứng nhất định. Cụ thể là bản chất của quy luật chuyển nghĩa ẩn dụ là kiểu tư duy phạm trù. Bản chất của quy luật chuyển nghĩa hoá...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Tác động của tự học đến kết quả học tập của sinh viên ngành Song ngữ Nga - Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhTác động của tự học đến kết quả học tập của sinh viên ngành Song ngữ Nga - Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

  The paper (1) presents viewpoints on selfstudy; (2) analyzes and evaluates effects of awareness, attitude and methods of self-study for students majoring in Russian-English bilingual education at the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Ho Chi Minh City on their academic performances; and (3) gives some ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu ngôn ngữ đối thoại nội tâm của nhân vật trong truyệnTìm hiểu ngôn ngữ đối thoại nội tâm của nhân vật trong truyện

  The paper clarifies issues about the concepts of inner dialogue language of characters in a story. After reviewing literature, terms and different concepts of the inner dialogue by Hoa Nguyen (2006), Han Le, Su Tran and Phi Nguyen (2006), Katie Wales (2001), and Mikhail Bakhtin (1993), the paper’s author introduces positions, modes of expre...

  pdf13 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết dịch và ứng dụng trong nghiên cứu cải biênLý thuyết dịch và ứng dụng trong nghiên cứu cải biên

  Translation was born and has developed hand in hand with the development of mankind. However, just for the past few decades has the translation theory appeared. The development of the translation theory plays an important role in the birth and development of the adaptation theory because adaptation is considered a form of the intersemiotic t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0