• A systemic functional perspective on the use of rhetorical devices in Hillary Clinton’s speechesA systemic functional perspective on the use of rhetorical devices in Hillary Clinton’s speeches

  Tóm tắt: Bài viết bàn về việc sử dụng các phương tiện tu từ trong các diễn thuyết của Hillary Clinton theo quan điểm chức năng hệ thống. Tác giả sử dụng khung phân tích của So (2005) tổng hợp từ khung phân tích của Tribble (2002) và khái niệm siêu chức năng của ngôn ngữ học chức năng hệ thống (SFL). Dữ liệu nghiên cứu bao gồm 10 bài phát biểu củ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Tiếp cận văn bản thơ chữ Hán trong chương trình trung học từ góc độ từ vựng, ngữ phápTiếp cận văn bản thơ chữ Hán trong chương trình trung học từ góc độ từ vựng, ngữ pháp

  Sau nữa, công tác bồi dưỡng, tập huấn thường niên thường chỉ chú trọng ở phương pháp. Nay, cần tập trung đúng mức đến nội dung, đặc biệt là mảng Hán văn, thơ chữ Hán; kết hợp với tinh thần cầu thị, tự học hỏi, rèn luyện từ mỗi cá nhân giáo viên. Nếu công tác giáo dục Hán văn nói chung và thơ chữ Hán nói riêng trở thành quá trình tự giáo dục...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Phương thức kể chuyện đặc trưng của truyện kinh dị Việt Nam nửa đầu thế kỉ XXPhương thức kể chuyện đặc trưng của truyện kinh dị Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX

  Truyện kinh dị Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX với phương thức kể chuyện đặc trưng đã hình thành một “dòng riêng” giữa “nguồn chung”, khẳng định sự tồn tại có căn cứ của một khu vực văn học vốn bị coi là hạng hai, là đại chúng. Chạm tới khoái cảm nằm sâu và có thực trong con người, truyện kinh dị là kiểu truyện có thể giải tỏa xúc cảm tù bí của ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Chuyển thể và liên văn bản (trường hợp tác phẩm Long thành cầm giả ca)Chuyển thể và liên văn bản (trường hợp tác phẩm Long thành cầm giả ca)

  Trên cơ sở xem xét mục đích của sáng tạo nghệ thuật, những tín hiệu liên văn bản về nhân vật, không gian, tình tiết trong tác phẩm Long Thành cầm giả ca, không khó để nhận thấy các tác giả chuyển thể đã sử dụng cái có trước như một nguyên liệu, đồng thời đối thoại, thậm chí phản biện lại cái có trước để thể hiện và tạo nên những sáng tạo mớ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng tập phổ biến và luật kết hợp vào bài toán phân loại văn bản tiếng Việt có xem xét ngữ nghĩaNghiên cứu ứng dụng tập phổ biến và luật kết hợp vào bài toán phân loại văn bản tiếng Việt có xem xét ngữ nghĩa

  ABSTRACT: Today, the volume of electronic documents in the Internet is really huge. Therefore, the issue of developing the classification algorithms which can work effectively with large data set is a research direction of text mining. In this paper, we would like to present some results of the application of frequent sets and association rules ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Vài phương thức làm mất mơ hồ từ vựng và mơ hồ cú pháp trong tiếng Việt và tiếng AnhVài phương thức làm mất mơ hồ từ vựng và mơ hồ cú pháp trong tiếng Việt và tiếng Anh

  Nhìn chung, ở góc độ ngữ âm học, hiện tượng mơ hồ trong lời nói có thể được giải quyết phần nào nhờ sự phân đoạn âm tiết, sự thay đổi trọng âm, ngữ điệu. Ở góc độ từ vựng học, các từ cùng hình thức ngữ âm (khác nhau về nghĩa) có khả năng gây mơ hồ cục bộ nhưng khả năng gây mơ hồ toàn bộ thì khó xảy ra, vì khả năng kết hợp từ vựng và cú phá...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Gán nhãn từ loại cho tiếng Việt dựa trên văn phong và tính toán xác suấtGán nhãn từ loại cho tiếng Việt dựa trên văn phong và tính toán xác suất

  Trên đây bài báo đã trình bày một phương pháp tiếp cận để giải quyết bài toán gán nhãn từ loại tự động là kết hợp tính toán xác suất và các đặc thù ràng buộc ngữ pháp cũng như văn phong cho các văn bản tiếng Việt. Tuy những kết quả ban đầu có độ chính xác chưa thật cao, nhưng chúng cũng đáp ứng được tốt yêu cầu đặt ra ban đầu của đề tài và đặt n...

  pdf11 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Văn học quốc ngữ Nam Bộ từ cuối TK.XIX đến 1945 – thành tựu và triển vọng nghiên cứuVăn học quốc ngữ Nam Bộ từ cuối TK.XIX đến 1945 – thành tựu và triển vọng nghiên cứu

  - Đã đến lúc TP.Hồ Chí Minh nên nghĩ đến xây dựng Bảo tàng văn học Nam Bộ. Hiện con cháu các nhà văn còn giữ ít nhiều kỷ vật, nếu không có kế hoạch sưu tầm, gìn giữ thì sẽ mất mát thất lạc hết. - Ở các tỉnh cũng nên xây dựng các nhà lưu niệm về các nhà văn, nhằm gìn giữ di vật, tác phẩm của nhà văn, thể hiện thái độ tri ân, và giáo dục thế ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Một cố gắng diễn giải sâu hơn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ trong Ngữ văn 10Một cố gắng diễn giải sâu hơn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ trong Ngữ văn 10

  Toàn bộ những dẫn giải trên đây sẽ đẩy chúng ta đến với vấn đề dụng ngữ nguyên sinh và dụng ngữ thứ sinh, đối lập nói và viết, đối lập hành dụng ngôn ngữ như là công cụ và như là chất liệu, thống nhất cách hiểu rõ ràng nhất quán khái niệm “văn bản”. Chỉ trên nền tảng nhận thức đó ta mới có thể tiếp cận và nêu vấn đề HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP NGÔN NGỮ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tiếp nhận văn học nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh và hậu chiến: trường hợp văn học Mĩ Latin và Jorge Luis BorgesTiếp nhận văn học nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh và hậu chiến: trường hợp văn học Mĩ Latin và Jorge Luis Borges

  Chúng ta đã mất gần nửa thế kỉ để nối lại “mối duyên” này (kể từ thập niên 1970 ở miền Nam), tuy vẫn còn chậm chạp và kén độc giả, nhưng sự nhích dần sang những vùng ngoại biên của một khu vực văn học là động thái đáng khích lệ, chứng tỏ sự (mong muốn) thay đổi triệt để hệ hình thế giới quan cũ – vốn là rào cản bao năm nay cho độc giả nước ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 03/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0